Thành tích tiêu biểu:

          - Sở GD-ĐT tặng danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, trường tiên tiến liên tiếp các năm học: 1995-1996 đến 2004-2005.

          - UBND huyện Ý Yên tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến liên tiếp các năm học: 2005-2006 đến 2014-2015.

          - Giám đốc sở GD-ĐT tỉnhNamĐịnh tặng giấy khen trường thực hiện tốt phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013.

          - UBND huyện Ý Yên tặng bằng công nhận trường học có nếp sống văn hóa năm 2003.