I­. Lịch sử hình thành:

          - Năm 1967, trường được thành lập, mang tên “Trường cấp 2 Yên Tân” và đóng tại Đình Hạ, một số lớp học tổ chức trong nhà dân của thôn Mai Thanh sau đó trường chuyển về phía nam chân núi Mai Thanh. Một thời gian sau chuyển về khu hợp tác xã nông nghiệp Yên Tân.

          - Năm 1976, trường được sát nhập với trường cấp 1 Yên Tân và có tên là “Trường PTCS Yên Tân”, đóng tại trung tâm xã.

          - Năm 1990, theo quyết định số: 18/QĐ/TC ngày 10 tháng 07 năm 1990 của chủ tịch UBND huyện Ý Yên.

         trường được tách ra từ trường PTCS Yên Tân và mang tên “Trường PTCS cấp 2 Yên Tân”, sau đó đổi tên thành “Trường THCS Yên Tân” cho đến ngày nay.