GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: Xã Yên Tân-Huyện Ý Yên-Tỉnh Nam Định

Email:  homthuchungyentan@gmail.com

Điện thoại: 0912041816 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ NHỮNG THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

I­. Lịch sử hình thành:

          - Năm 1967, trường được thành lập, mang tên “Trường cấp 2 Yên Tân” và đóng tại Đình Hạ, một số lớp học tổ chức trong nhà dân của thôn Mai Thanh sau đó trường chuyển về phía nam chân núi Mai Thanh. Một thời gian sau chuyển về khu hợp tác xã nông nghiệp Yên Tân.

          - Năm 1976, trường được sát nhập với trường cấp 1 Yên Tân và có tên là “Trường PTCS Yên Tân”, đóng tại trung tâm xã.

          - Năm 1990, theo quyết định số: 18/QĐ/TC ngày 10 tháng 07 năm 1990 của chủ tịch UBND huyện Ý Yên.

         trường được tách ra từ trường PTCS Yên Tân và mang tên “Trường PTCS cấp 2 Yên Tân”, sau đó đổi tên thành “Trường THCS Yên Tân” cho đến ngày nay.

          II. Thành tích tiêu biểu:

          - Sở GD-ĐT tặng danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, trường tiên tiến liên tiếp các năm học: 1995-1996 đến 2004-2005.

          - UBND huyện Ý Yên tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến liên tiếp các năm học: 2005-2006 đến 2014-2015.

          - Giám đốc sở GD-ĐT tỉnhNamĐịnh tặng giấy khen trường thực hiện tốt phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013.

          - UBND huyện Ý Yên tặng bằng công nhận trường học có nếp sống văn hóa năm 2003.

Ban giám hiệu Trường THCS 02c1